ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa polielektrolitu ciekłego do zagęszczania osadów ściekowych na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2022-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomagania sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy” w podziane na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 34
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rur i kształtek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące czyszczenie wraz z warstwą osadu zalegającego na dnie zbiornika oraz wywozem i utylizacją osadu, przeglądy zamkniętych zbiorników retencyjnych”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 36
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 6 przy ul. Dworcowej w Pyskowicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 37
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 38
Data ogłoszenia
2022-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Św. Brata Alberta w Gliwicach wraz z przełączeniem istniejących przyłączy” - PO/3/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 39
Data ogłoszenia
2022-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie wykonywania bieżących remontów kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta Gliwice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 40
Data ogłoszenia
2022-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji