ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:36 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2021-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:40:50 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Usługa sprzątania w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - R01/30/2021. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2021-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:01 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Usługa sprzątania w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - R01/30/2021. Aneta Oleś
13:26:30 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Hali nr III przy ul. Rybnickiej 47” - R01/18/2021 Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:35:33 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Roboty budowlane w zakresie remontów urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice i Zbrosławice” - znak sprawy R01/21/2021. Agnieszka Stolarska
09:35:02 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice Agnieszka Stolarska
09:33:15 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gliwicach, Sośnica w ul. Sikorskiego, ul. Tylnej, ul. Św. Michała i ul. Wiślanej” - R01/24/2021. Agnieszka Stolarska
09:32:35 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice – uzupełnienie Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2021-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:26:51 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja zbiornika wody zapasowej w pompowni wody przy ul. Granitowej w Gliwicach Agnieszka Stolarska
12:22:18 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja pompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach - roboty budowlane (likwidacja i budowa komór wodociągowych , wymiana rurociągów). Agnieszka Stolarska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony