ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup paliw płynnych: etyliny bezołowiowej i oleju napędowego w podziale na dwie części” - PO/26/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Czyszczenie przewodu wodociągowego DN 250 żeliwo szare z osadów metodą hydromechaniczną” - PO/25/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Budowa wodociągu ɸ 400 mm wzdłuż planowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego z przedłużeniem do ul. Andersa w Gliwicach" - PO/24/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z pompownią ścieków sanitarnych) oraz budowa wodociągu PE ɸ160mm i przebudowa Wodociągu ɸ150 mm w rejonie ul. Towarowej i Chorzowskiej w Gliwicach” - PO/23/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie renowacji bezwykopowej przewodów kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmin Gliwice, Pyskowice i Sośnicowice - znak sprawy PO/22/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PO/21/2022 „Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej na rzecz PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach na obszarze działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz monitoringu parametrów i sygnałów technologiczno – alarmowych ujęć wody”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP B i C”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontów oraz usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice” - nr sprawy PO/14/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji