ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PO/4/2023 „Ochrona osób i mienia PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomagania sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy” - PO/6/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2023-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice” - TP/3/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2023-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka z HDS” - PO/3/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2023-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Portowej w Gliwicach – ETAP I od SUW węzeł W1 do węzła W4”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2023-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Królowej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska” - PU/2/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup paliw płynnych: etyliny bezołowiowej i oleju napędowego w podziale na dwie części” - PO/26/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Czyszczenie przewodu wodociągowego DN 250 żeliwo szare z osadów metodą hydromechaniczną” - PO/25/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji