ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Zabrskiej z ul. Hutniczą w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Materiały przetargowe (PDF, 4.6 MiB)
 • Załaczniki do Materiałów przetargowych (ZIP, 36.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 601.4 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2, w ramach zamiennego pozwolenia na budowę do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej  500 mm wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach – ETAP II”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Materiały przetargowe (PDF, 4.8 MiB)
 • Załaczniki do Materiałów przetargowych (ZIP, 44.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 96.3 KiB)
 • Unieważnienie czynności wyboru oferty (PDF, 53.3 KiB)
 • Wynik II (PDF, 433.6 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa sprzątania w obiektach PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Materiały przetargowe (PDF, 4 MiB)
 • Załaczniki do Materiałów przetargowych (ZIP, 743.1 KiB)
 • MODYFIKACJA MP (PDF, 1.8 MiB)
 • WYJAŚNIENIA MP (PDF, 84.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 287.6 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja zbiorników wody zapasowej oraz wymiana rurociągów wraz z armaturą znajdujących się na terenie pompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Materiały przetargowe (PDF, 4.4 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ (ZIP, 5.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 284.8 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów budowlanych w podziale na 5 zadań - znak sprawy R 01 37 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki do Materiałów Przetargowych (ZIP, 683.5 KiB)
 • Materiały Przetargowe (PDF, 3.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wynikach (PDF, 669.4 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 400 mm od ul. Bojkowskiej do wysokości lotniska w Gliwicach oraz budowa wodociągu DN 400 od ul. Bojkowskiej w kierunku ul. Rybnickiej w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Materiały Przetargowe (PDF, 6 MiB)
 • Załączniki do Materiałów Przetargowych (ZIP, 719.1 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 91.3 MiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacja Materiałów Przetargowych (PDF, 387.9 KiB)
 • Zmodyfikowany wzór umowy (PDF, 296.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330 KiB)
 • Wynik (PDF, 412.1 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2020-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska - oznaczenie sprawy: PU/01/01/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 79
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych- znak sprawy R01/35/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki do Materiałów Przetargowych (ZIP, 269.5 KiB)
 • Materiały Przetargowe (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wynikach (PDF, 354.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji