ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz monitoringu parametrów i sygnałów technologiczno – alarmowych ujęć wody”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b - Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP B i C”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Jachtowej w Gliwicach wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontów oraz usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice” - nr sprawy PO/14/2022.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiertniczej w Gliwicach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki