ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Portowej w Gliwicach – ETAP I od SUW węzeł W1 do węzła W4”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego na terenie Miasta Gliwice oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomka”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Królowej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska” - PU/2/2022.
Status zamówienia
w toku
Załączniki