ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomagania sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy w podziane na 2 części - R01/20/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 52
Data ogłoszenia
2021-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 53
Data ogłoszenia
2021-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od obwodnicy zachodniej w Gliwicach – ETAP IIIB1 i ETAP IIID
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 54
Data ogłoszenia
2021-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej PE φ 160 mm w ul. Płażyńskiego na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej φ 160 mm w ul. Bojkowskiej do powiązania z istniejącą siecią wodociągową φ 110 mm w ul. Płażyńskiego w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 55
Data ogłoszenia
2021-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szymanowskiego w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2021-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie miasta Gliwice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego na terenie Miasta Gliwice oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 58
Data ogłoszenia
2021-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rur i kształtek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 59
Data ogłoszenia
2021-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i ul. Nowy Świat w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 60
Data ogłoszenia
2021-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice i Zbrosławice”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji