ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-01-23
Data rozstrzygnięcia
2024-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Królowej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.” - PO/2/2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-01-16
Data rozstrzygnięcia
2024-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup paliw płynnych na potrzeby PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach” - PO/1/2024.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-11-20
Data rozstrzygnięcia
2023-12-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wschodniej, Tylnej i Młodego Górnika w Gliwicach” - PO/11/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-10-16
Data rozstrzygnięcia
2023-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie remontów metodą renowacji bezwykopowej urządzeń kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmin Gliwice, Pyskowice i Sośnicowice” - PO/10/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-10-04
Data rozstrzygnięcia
2023-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II” - znak sprawy PO/9/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-09-18
Data rozstrzygnięcia
2023-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont obudowy studni nr 12a” - PO/8/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-09-15
Data rozstrzygnięcia
2023-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wykonaniem kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta Gliwice” - TP/7/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-08-30
Data rozstrzygnięcia
2023-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej magistralnej DN 600 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach wraz z odwodnieniem i urządzeniami na projektowanej sieci – ETAP II (odcinek w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej)”. - PO/7/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-08-02
Data rozstrzygnięcia
2023-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice”(2)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-06-15
Data rozstrzygnięcia
2023-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody ze zbiornika usytuowanego na działce nr 1175/5, obręb Sośnica w Gliwicach w ramach zadania: „ Budowa odwodnienia w ulicy Jesiennej” - TP/5/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji