ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-10-16
Data rozstrzygnięcia
2023-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie remontów metodą renowacji bezwykopowej urządzeń kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmin Gliwice, Pyskowice i Sośnicowice” - PO/10/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-10-04
Data rozstrzygnięcia
2023-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II” - znak sprawy PO/9/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-09-18
Data rozstrzygnięcia
2023-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont obudowy studni nr 12a” - PO/8/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-09-15
Data rozstrzygnięcia
2023-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wykonaniem kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta Gliwice” - TP/7/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-08-30
Data rozstrzygnięcia
2023-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej magistralnej DN 600 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach wraz z odwodnieniem i urządzeniami na projektowanej sieci – ETAP II (odcinek w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej)”. - PO/7/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-08-02
Data rozstrzygnięcia
2023-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice”(2)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-06-15
Data rozstrzygnięcia
2023-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody ze zbiornika usytuowanego na działce nr 1175/5, obręb Sośnica w Gliwicach w ramach zadania: „ Budowa odwodnienia w ulicy Jesiennej” - TP/5/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-18
Data rozstrzygnięcia
2023-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
PO/4/2023 „Ochrona osób i mienia PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-05-18
Data rozstrzygnięcia
2023-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomagania sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy” - PO/6/2023.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-04-24
Data rozstrzygnięcia
2023-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice” - TP/3/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji