ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), oraz przepompowni ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach w podziale na dwie części - znak sprawy R01/32/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 42
Data ogłoszenia
2021-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 43
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja zbiornika wody zapasowej w pompowni wody przy ul. Granitowej w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 44
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice – uzupełnienie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 45
Data ogłoszenia
2021-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja pompowni przy ul. Żwirki i Wigury - kontynuacja Inwestycji z 2020 r. – modernizacja zbiornika wody pitnej - znak sprawy R01/26/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 46
Data ogłoszenia
2021-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gliwicach, Sośnica w ul. Sikorskiego, ul. Tylnej, ul. Św. Michała i ul. Wiślanej” - R01/24/2021.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 47
Data ogłoszenia
2021-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usługi polegającej na modernizacji budynku hali nr I poprzez zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 48
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 49
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie remontów urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice i Zbrosławice” - znak sprawy R01/21/2021.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 50
Data ogłoszenia
2021-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wodociągu wzdłuż projektowanej drogi od ul. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej w Gliwicach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji