ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PO/21/2022 „Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej na rzecz PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach na obszarze działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz monitoringu parametrów i sygnałów technologiczno – alarmowych ujęć wody”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP B i C”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontów oraz usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice” - nr sprawy PO/14/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 26
Data ogłoszenia
2022-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Ochrona osób i mienia PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” – znak sprawy PO/12/2022.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 27
Data ogłoszenia
2022-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiertniczej w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 28
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa polielektrolitu ciekłego do zagęszczania osadów ściekowych na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 29
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 30
Data ogłoszenia
2022-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomagania sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy” w podziane na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji