ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego na terenie Miasta Gliwice oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomka”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki