ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usługa sprzątania w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - R01/30/2021.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki