ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:09:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Królowej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach.” Anna Jasińska

Zmiany z dnia: 2023-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:17 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”. Aneta Oleś
16:03:01 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup paliw płynnych: etyliny bezołowiowej i oleju napędowego w podziale na dwie części” - PO/26/2022. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:42:54 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska” - PU/2/2022. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:34:28 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zakup paliw płynnych: etyliny bezołowiowej i oleju napędowego w podziale na dwie części” - PO/26/2022. Aneta Oleś
09:08:39 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie PO/21/2022 „Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej na rzecz PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach na obszarze działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach”. Aneta Oleś
09:08:08 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Roboty budowlane w zakresie renowacji bezwykopowej przewodów kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmin Gliwice, Pyskowice i Sośnicowice - znak sprawy PO/22/2022. Aneta Oleś
09:07:44 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z pompownią ścieków sanitarnych) oraz budowa wodociągu PE ɸ160mm i przebudowa Wodociągu ɸ150 mm w rejonie ul. Towarowej i Chorzowskiej w Gliwicach” - PO/23/2022. Aneta Oleś
09:07:26 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie "Budowa wodociągu ɸ 400 mm wzdłuż planowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego z przedłużeniem do ul. Andersa w Gliwicach" - PO/24/2022. Aneta Oleś
09:06:04 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Czyszczenie przewodu wodociągowego DN 250 żeliwo szare z osadów metodą hydromechaniczną” - PO/25/2022. Aneta Oleś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony