ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:20 Edycja elementu informacja Regulamin udzielania zamówień Barbara Wasyliszyn
14:19:35 Edycja elementu informacja Regulamin udzielania zamówień Barbara Wasyliszyn
14:16:12 Edycja elementu informacja Regulamin udzielania zamówień Barbara Wasyliszyn
14:07:05 Edycja elementu informacja Regulamin udzielania zamówień Barbara Wasyliszyn
13:38:30 Edycja elementu informacja Regulamin udzielania zamówień Barbara Wasyliszyn

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:21 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice”(2) Anna Jasińska
14:40:55 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej magistralnej DN 600 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach wraz z odwodnieniem i urządzeniami na projektowanej sieci – ETAP II (odcinek w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej)”. - PO/7/2023. Anna Jasińska
14:40:28 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wykonaniem kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta Gliwice” - TP/7/2023 Anna Jasińska
14:40:06 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont obudowy studni nr 12a” - PO/8/2023 Anna Jasińska
14:39:38 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II” - znak sprawy PO/9/2023 Anna Jasińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony