ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:12 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”. Aneta Oleś
13:57:03 Deaktywacja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, pozwalająca na rozwój usług oraz zabudowy mieszkaniowej” Aneta Oleś
12:58:39 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Jachtowej w Gliwicach wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej. Aneta Oleś
12:57:15 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP B i C”. Aneta Oleś
12:54:03 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące czyszczenie wraz z warstwą osadu zalegającego na dnie zbiornika oraz wywozem i utylizacją osadu, przeglądy zamkniętych zbiorników retencyjnych”. Aneta Oleś
12:33:14 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące czyszczenie wraz z warstwą osadu zalegającego na dnie zbiornika oraz wywozem i utylizacją osadu, przeglądy zamkniętych zbiorników retencyjnych”. Aneta Oleś
12:32:40 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Ochrona osób i mienia PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” – znak sprawy PO/12/2022. Aneta Oleś
12:11:48 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Jachtowej w Gliwicach wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:58 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontów oraz usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice” - nr sprawy PO/14/2022. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-06-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:24 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, pozwalająca na rozwój usług oraz zabudowy mieszkaniowej” Aneta Oleś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony