Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody ze zbiornika usytuowanego na działce nr 1175/5, obręb Sośnica w Gliwicach w ramach zadania: „ Budowa odwodnienia w ulicy Jesiennej” - TP/5/2023

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: PWiK sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: --

Nr UZP: 2023/BZP 00260790/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-07-05 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-07-05 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma zakupowa

Ogłoszono dnia: 2023-06-15 przez

Treść:

Szanowni Państwo,
informujemy, iż dokumentacja przetargowa jest do pobrania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/780619