Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy - art. 275 ust. 1 PZP

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: -

Nr UZP: 2021/BZP 00123623/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-30 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-30 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice

Ogłoszono dnia: 2021-07-22 przez

Treść:

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/486954 .
 
INFORMACJA
 o kwocie na sfinansowanie zamówienia
      
 
Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwiach  informuje, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia pn.: Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice” wynosi: 244 341,26 zł brutto.
 
Gliwice,30.07.2021 r.