ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rur i kształtek

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg otwarty

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-10 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-10 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-04-29 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/606546