ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 6 przy ul. Dworcowej w Pyskowicach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg otwarty

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-04-06 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-04-06 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-03-30 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/592012