ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej

Status: unieważniony

Tryb: przetarg otwarty

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-03-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-03-25 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-03-18 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/587699