ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Roboty budowlane w zakresie wykonywania bieżących remontów kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta Gliwice.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy - art. 275 ust. 1 PZP

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: PWiK sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: --

Nr UZP: 2022/BZP 00067331/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-03-16 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-03-16 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-02-24 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/578148