ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy - art. 275 ust. 1 PZP

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: PWiK sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: --

Nr UZP: 2022/BZP 00049173/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-02-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-02-15 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-02-07 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/570911