ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego na terenie Miasta Gliwice oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomką - TP/1/2022.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy - art. 275 ust. 1 PZP

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: PWiK sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: --

Nr UZP: 2022/BZP 00043259/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-02-09 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-02-09 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-02-01 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/568303