Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP A

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg otwarty

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-04 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-02-04 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Ogłoszono dnia: 2021-01-26 przez

Treść:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej
i ul. Zbożowej w Gliwicach dla zespołu budynków wielorodzinnych – ETAP A

Załączniki