ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie remontów oraz usuwania awarii urządzeń wodociągowych,w tym sieci wodociągowych, pompowni wody oraz przyłączy wodociągowych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach,
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wynikach (PDF, 467.4 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Zabrskiej z ul. Hutniczą w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 601.4 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-02-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2, w ramach zamiennego pozwolenia na budowę do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej  500 mm wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach – ETAP II”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 96.3 KiB)
 • Wynik II (PDF, 433.6 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-12-18
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-12-09
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa sprzątania w obiektach PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie (PDF, 287.6 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-12-09
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja zbiorników wody zapasowej oraz wymiana rurociągów wraz z armaturą znajdujących się na terenie pompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie (PDF, 284.8 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-11-19
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów budowlanych w podziale na 5 zadań - znak sprawy R 01 37 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wynikach (PDF, 669.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2020-10-30
Data rozstrzygnięcia
2020-12-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 400 mm od ul. Bojkowskiej do wysokości lotniska w Gliwicach oraz budowa wodociągu DN 400 od ul. Bojkowskiej w kierunku ul. Rybnickiej w Gliwicach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 412.1 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2020-10-27
Data rozstrzygnięcia
2020-11-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska - oznaczenie sprawy: PU/01/01/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 80
Data ogłoszenia
2020-10-19
Data rozstrzygnięcia
2020-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych- znak sprawy R01/35/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wynikach (PDF, 354.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji