ˆ

Zamówienia Publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”.Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”.

Szczegóły informacji

„Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG)”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44 100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego działa jako Pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Finansowanie: --

Nr TED: 2022/S 096-264089

Termin składania ofert / wniosków: 2022-07-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-07-25 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-05-13 przez

Treść:

Szanowni Państwo, 
informujemy, iż dokumentacja przetargowa do pobrania jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&pageEnded=1&limitEnded=30&query=retencj%C4%85%20w%C3%B3d&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&tab=active&year=twelve_months
 
UWAGA!!!!
Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.07.2022r. na godz. 9:00.
« powrót do poprzedniej strony