Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:55 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej magistralnej DN 600 mm wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach wraz z odwodnieniem i urządzeniami na projektowanej sieci – ETAP II (odcinek w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej)”. - PO/7/2023. Anna Jasińska
14:40:28 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wykonaniem kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta Gliwice” - TP/7/2023 Anna Jasińska
14:40:06 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont obudowy studni nr 12a” - PO/8/2023 Anna Jasińska
14:39:38 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy – ETAP II” - znak sprawy PO/9/2023 Anna Jasińska
14:39:10 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Roboty budowlane w zakresie remontów metodą renowacji bezwykopowej urządzeń kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmin Gliwice, Pyskowice i Sośnicowice” - PO/10/2023. Anna Jasińska
14:38:25 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody ze zbiornika usytuowanego na działce nr 1175/5, obręb Sośnica w Gliwicach w ramach zadania: „ Budowa odwodnienia w ulicy Jesiennej” - TP/5/2023 Anna Jasińska
13:33:29 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wschodniej, Tylnej i Młodego Górnika w Gliwicach” - PO/11/2023. Anna Jasińska

Zmiany z dnia: 2023-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:29:08 Edycja elementu informacja Kontrole Administrator Systemu
11:27:35 Edycja elementu informacja Kontrole Administrator Systemu
10:53:47 Edycja elementu informacja Kontrole Barbara Wasyliszyn

Nawigacja między stronami listy informacji