ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:05 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiertniczej w Gliwicach Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:05:58 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa polielektrolitu ciekłego do zagęszczania osadów ściekowych na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach. Agnieszka Stolarska
13:22:56 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, pozwalająca na rozwój usług oraz zabudowy mieszkaniowej” Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:14 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach i Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy oraz dostawa polielektrolitu do wspomagania sedymentacji osadów na oczyszczalni ścieków w Smolnicy” w podziane na 2 części. Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o sprzedaży - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprzedaż samochodu Agnieszka Stolarska
12:08:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprzedaż samochodu Agnieszka Stolarska
12:06:42 Edycja elementu informacja Sprzedaż samochodu: Renault Premium, nr rej. SG 30762, rok produkcji 1998r
(widoczna od 2022-05-06 12:00:00 do 2022-05-16 12:00:00)
Agnieszka Stolarska
12:05:44 Upublicznienie elementu informacja Sprzedaż samochodu: Renault Premium, nr rej. SG 30762, rok produkcji 1998r
(widoczna od 2022-05-16 12:00:00 do 2022-05-16 12:00:00)
Agnieszka Stolarska
10:41:34 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa polielektrolitu ciekłego do zagęszczania osadów ściekowych na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:50:15 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Bieżące czyszczenie wraz z warstwą osadu zalegającego na dnie zbiornika oraz wywozem i utylizacją osadu, przeglądy zamkniętych zbiorników retencyjnych”. Aneta Oleś

Nawigacja między stronami listy informacji