ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:17:13 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), oraz przepompowni ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach w podziale na dwie części - znak sprawy R01/32/2021 Agnieszka Stolarska
10:15:19 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:46:14 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 6 przy ul. Dworcowej w Pyskowicach Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-03-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:46:26 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy”. Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-03-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:02 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej Agnieszka Stolarska
12:01:38 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:11:02 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Św. Brata Alberta w Gliwicach wraz z przełączeniem istniejących przyłączy” - PO/3/2022. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:27:02 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Roboty budowlane w zakresie wykonywania bieżących remontów kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta Gliwice. Aneta Oleś

Zmiany z dnia: 2022-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:29 Edycja elementu informacja Majątek Spółki Agnieszka Stolarska
14:02:51 Edycja elementu informacja Umowa Spółki Agnieszka Stolarska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony