ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:22:24 Edycja elementu informacja Schemat organizacyjny Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:31 Edycja elementu informacja Umowa Spółki Administrator Systemu
14:41:20 Edycja elementu informacja Księga udziałów Administrator Systemu
13:59:02 Edycja elementu informacja O Spółce
(widoczna od 2020-09-15 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:24 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), oraz przepompowni ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach w podziale na dwie części - znak sprawy R01/32/2021 Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2021-12-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:34:16 Edycja elementu informacja O Spółce
(widoczna od 2020-09-15 00:00:00)
Agnieszka Stolarska
12:32:42 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia Agnieszka Stolarska
12:32:13 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2021-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:36 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowane kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2021-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:40:50 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Usługa sprzątania w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - R01/30/2021. Aneta Oleś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony