ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-04-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:28 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rur i kształtek Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:20 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa polielektrolitu ciekłego do zagęszczania osadów ściekowych na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-04-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:18:41 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Św. Brata Alberta w Gliwicach wraz z przełączeniem istniejących przyłączy” - PO/3/2022. Agnieszka Stolarska
09:18:14 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z budową lub przełączeniem istniejących przyłączy”. Agnieszka Stolarska
09:17:49 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 6 przy ul. Dworcowej w Pyskowicach Agnieszka Stolarska

Zmiany z dnia: 2022-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:19:24 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej Agnieszka Stolarska
10:19:08 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Strzelnicza, Paderewskiego, ONZ w Gliwicach - R01/33/2021. Agnieszka Stolarska
10:18:52 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego na terenie Miasta Gliwice oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomką - TP/1/2022. Agnieszka Stolarska
10:18:29 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych na terenie Miasta Gliwice Agnieszka Stolarska
10:18:05 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Roboty budowlane w zakresie wykonywania bieżących remontów kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta Gliwice. Agnieszka Stolarska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony