Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Instrukcja obsługi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-18 13:22:52 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
 
Podstawa prawna tworzenia BIP:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
BIP składa się z:
1) Menu podmiotowego zawierającego przejścia do:
- Strona główna – z kontaktem
- Zarząd spółki
- Rada Nadzorcza
- Struktura organizacyjna
- Kompetencje Zgromadzenia Wspólników
- Kompetencje Rady Nadzorczej
- Kompetencje Zarządu
- Przedmiot działalności
- Księga udziałów
- Umowa spółki
- Majątek spółki
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Informacja publiczna
- Ewidencje, rejestry, archiwa
- Przetargi
- RODO
 
2) Menu techniczne (po lewej stronie serwisu)  zawierającego:
- Ostatnie zmiany – informacje dotyczące zmian wprowadzany na Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
- Polityka prywatności – informacje o polityce prywatności
- Informacje nieudostępnione
- instrukcja obsługi
 
3) Okno głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP;