Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Załatwianie spraw

Szczegóły informacji

Załatwianie spraw

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 14:09:17 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
 
(dostęp do wniosków, formularzy)
 
Biuro Zarządu 
tel.32 428 44 65
tel.32 232 25 12
fax. 32 232 10 16
 
Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 338 71 71
fax. 32 232 31 35
 
Zawieranie umów
tel. 32 338 71 77
tel. 32 338 71 88
 
Sprawdzanie płatności i zaległości
tel. 32 338 71 11
 
Dział Sprzedaży i Systemów Pomiarowych | odczyt licznika i wystawianie faktur
Klienci indywidualni
tel. 32 338 71 12
tel. 32 232 21 21
tel. 32 428 44 41
 
Klienci instytucjonalni
tel. 32 338 71 10
tel. 32 338 71 14
 
Dział Techniczny | uzgodnienia techniczne
tel. 32 428 45 04 – sprawy techniczne
tel. 32 428 45 02 – sprawy terenowo-prawne
tel. 32 338 71 86 – sprawy projektowe
 
Dział Inwestycji i Remontów | Inspektorzy Nadzoru
tel. 32 428 44 70
tel. 32 428 44 97
 
Stacja Uzdatniania Wody
ul. Kanałowa 5
tel. 32 234 24 04
 
Laboratorium 
ul. Edisona 16
tel. 32 428 44 15
tel. 32 428 44 17
 
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
tel. 32 428 44 08
 
Dział Ochrony Środowiska
tel. 32 428 45 03
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: 
 
Dział Strategii Medialnych i PR
tel. 32 428 44 72
kom. 695 451 147
 
Kontakt z redakcją BIP 
Agnieszka Stolarska
email 
tel. 32 428 44 74
 
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Dyspozytor (całodobowo) 32 338 71 50
 
Wnioski i skargi mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).
Skargi należy adresować:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://www.pwik.gliwice.pl