ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Spółki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-15 13:51:13 przez Agnieszka Stolarska

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄD
Prezes Zarządu
mgr inż. Iwona Lukowicz-Fojt
Absolwentka Akademii Rolniczej im. Hugo Kołłątaja w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W 1999 uzyskała uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa w spółkach handlowych oraz certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Związana ze Spółką od początku jej istnienia, swoją karierę zawodową rozpoczęła w Spółce w 1999 roku pełniąc funkcję Głównego Księgowego. Już po kilku miesiącach Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa powołana została na stanowisko Członka Zarządu-Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. W 2020 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Przez te wszystkie lata miała swój znaczący udział w realizacji najważniejszych projektów gliwickiego przedsiębiorstwa, strategicznych dla gospodarki wodno-ściekowej miasta, począwszy od budowy Centralnej Oczyszczalni ścieków w 2001 r. poprzez projekty budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji infrastruktury technicznej o wartości 355 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN. W 2003 roku została Pełnomocnikiem Beneficjenta Końcowego ds. Realizacji Projektu „Modernizacja gospodarki Ściekowej w Gliwicach”.Odpowiadając za realizację polityki finansowej spółki, przyczyniła się do obecnego sukcesu PWiK, które jest jednym z najlepiej funkcjonujących miejskich przedsiębiorstw oraz zdobywa uznanie w całym kraju. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystała podczas prowadzenia największej inwestycji ostatnich lat w Gliwicach, jako Menadżer Projektu odpowiedzialnego za budowę obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice”, za co została uhonorowana w 2017 r. nagrodą „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.
Znajomość języków: bardzo dobra rosyjski, angielski.
Wiceprezes Zarządu
dr Katarzyna Jachymska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji - doktor nauk prawnych. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka programu MBA prowadzonego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie w korporacji międzynarodowej w sektorze automotive wniosła w 2004 r. do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – początkowo jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekty unijne, następnie jako Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju oraz Prokurent, od 2016 roku Członek Zarządu. W 2020 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Zaangażowana w rozwój Spółki w obszarze wdrażania funduszy europejskich kluczowych projektów inwestycyjnych dla gospodarki wodno-ściekowej miasta Gliwice. Prowadziła i uczestniczyła w projektach związanych ze strategicznymi dla działalności Spółki obszarami, jak np. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 355 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN i innych przedsięwzięciach. W latach 2013-2016 Dyrektor Projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach” - Arena Gliwice - o wartości 400 mln PLN.
Znajomość języków: biegle angielski, włoski.
 
Wiceprezes Zarządu 
dr inż. Krystian Tomala
Samorządowiec. Od wielu lat zawodowo zawiązany i zaangażowany w działalność samorządu terytorialnego. W latach 2011-2019 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Gliwice – nadzorował realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, sportu, współpracy z zagranicą, zdrowia i spraw społecznych, gospodarki komunalnej oraz prowadził nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne, a także instytucje kultury. W latach 2006-2011 zarządzał i restrukturyzował Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.
Nauczyciel akademicki, związany z uczelniami wyższymi: Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Gliwicach, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu. Wykładowca  przedmiotów technicznych oraz związanych z administracją i gospodarką.
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,  specjalizacja: zarządzanie w sektorze publicznym.
Konsekwencja i zaangażowanie w realizacji założonych celów oraz otwarta komunikacja i współpraca, to dewiza, którą kieruje się w pracy zawodowej.
« powrót do poprzedniej strony