ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Poprzednie kontrole

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kontrole

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONTROLE
 

 
LP
Organ
   Przedmiot
                  Wynik
 
 
    Data   
 
                       
1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Realizacja umowy pożyczki
nr 62/2013/21/GW/zw-sc/P z dnia 28.06.2013r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach
w wysokości: 6.238.077,04 
na zadanie "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - modernizacja stacji Uzdatniania Wody Łabędy".

 
Zgodnie
z protokołem
nr 19/2014: Do dnia kontroli, zadanie realizowane zgodnie z umową.
2014-03-05
2
Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Bielsku-Białej,
Dział Kontroli Podatkowej
 

 
1. Podatek od towarów i usług
za listopad 2013r.
2. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnych
na dzień wszczęcia kontroli.
Rodzaj skontrolowanego podatku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW
I USŁUG (VAT). Okres objęty kontrolą:
Ad. 1) 01.11.2013- 30.11.2013
Ad. 2) bieżący

 
Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2014-02-21
3
Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach)
Techniczne bezpieczeństwo pracy Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 31.12.2015r. 2014-05-26
4
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o oświadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół wskazał zastrzeżenia do usunięcia w terminie do dnia 12.04.2015r. 2015-03-12
5
Państwowa Inspekcja Sanitarna, ul. Banacha 4 Gliwice
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-04-08
6
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-10-15 - 2015-10-21
7
Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Prawna ochrona pracy, w tym BHP, przepisy dot. legalności zatrudnienia. Zgodnie z protokołem. 9,16-06-2016
8
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2015-10-15 - 2015-10-21
9
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w oczyszczalni ścieków w Smolnicy Zgodnie z protokołem nie stwierdzono naruszeń. 2016-08-22
10
PPIS w Gliwicach
Kontrola w zakresie dot. dystrybucji wody na terenie Miasta Pyskowice Zgodnie z protokołem , bez uwag. 2016-11-21
11
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
kontrola w zakr. użytkowania przyrządów pomiarowych Zgodnie z protokołem WN/096-20/2/2016/W. 2016-12-05
12
WFOŚ i GW w Katowicach
kontrola realizacji zadania. umowa nr 122/2016/21/GW 877/2016. 2016-12-14
13
PPIS w Gliwicach
kontrola dot. oceny narażenia pracowników pracujących w Oczyszczalni Ścieków zgodnie z protokołem kotroli 58/1207/NS/HP/17. 2017-03-15
14
PIP OIP Katowice
Techn. bezpieczeństwo pracy 877/2016. 2017-05-09
15
Organ PPIS w Gliwicach
kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono 2017-11-23
16
Organ PPIS w Gliwicach
kontrola planowana kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu Ujęcia Wody w Ostropie i Stacji Uzdatniania Wody w Wilczym Gardle Zgodnie z protokołem, zastrzeżeń nie zgłoszono 2017-11-27
17
WFOŚiGW w Katowicach
kontrola wykorzystania środków WFOSiGW zadania "Modernizacja studni nr 7 Stacja Uzdatniania Wody Kleszczów" Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki 2018-03-19
18
NFOŚ i GW
kontrola projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap." Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia uchybień, ryzyk, nieprawidłowości w badanym zakresie 2018-03-19-23
19
Prezydent Miasta Gliwice-Szef Obrony Cywilnej Miasta
Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań obrony cywilnej Dokumentacja prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2018--03-27
20
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
realizacja umowy pożyczki na zadanie "Budowa Stacji Uzdatniania Wody Ostropa" Zadanie zrealizowane zgodnie z umową pożyczki 2018-06-26
21
PIP OIP Katowice
sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP protokół bez zastrzeżeń 2018-06.26-07.31
22
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
23
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Łabędy Zgodnie z protokołem zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
24
PPIS w Gliwicach Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-08-29
25
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Kleszczów Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-10-31
26
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Rzeczyce Zgodnie z protokołem. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2018-10-31
27
Prezydent Miasta Gliwice
Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej decyzją Zgodnie z protokołem pokontrolnym. 2019-05-29
28
PPiS w Gliwicach
Kontrola kompleksowa dotycząca dystrybucji wody na terenie Pyskowic   2018-11-27
29
Prezydent Miasta Gliwice
Zgodnie z upoważnieniem Brak Zaleceń 2018-12-18
30
PIP OIP Katowice
sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP Zgodnie z protokołem z kontroli 2019-06-06
31
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice Ostropa Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21
32
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Wilcze Gardło Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21
33
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Łabędy Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie zgłoszono. 2019-11-21
34
PPIS w Gliwicach
Kontrola stanu obiektu SUW Gliwice ul. Tarnogórska Zgodnie z protokołem z kontroli. Zastrzeżeń nie stwierdzono. 2019-11-21
 
35
 
PPIS w Gliwicach Kontrola w zakresie dystybucji wody na terenie miasta Pyskowice Zgodnie z protokołem  z kontroli. Zastrzeżeń nie stwierdzono.  2019-12-11
 
36
 
PIP OIP K-ce  O/ Gliwice Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zgodnie z protokołem  z kontroli.Zastrzeżeń nie stwierdzono.  2020-09-04
 
37
 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Kontrola po zakończeniu realizacji projektu  pn." Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK)  oraz rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach". Zgodnie z protokołem  kontroli. Zastrzeżeń nie stwierdzono. od 08-04--2021 r do 31.05.2021r.
 
38
 
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gliwicach
Ocena stanu sanitarno- higienicznego i technicznego obiektów:
  • Stacja Uzdatniania Wody Gliwice Ostropa, Gliwice ul.Daszyńskiego 416,
  • Stacja Uzdatniania Wody Wilcze Gardło, Gliwice      ul.Konwalii,
  • Stacja Uzdatniania Wody Łabędy, Gliwice                  ul. Kanałowa 5,
  • Stacja Uzdatniania Wody Kleszczów, Kleszczów ul.Wolności,
  • Stacja Uzdatniania Wody Rzeczyce, Rzeczyce          ul. Polna 1,
  • Studnia nr 10 SUW, Gliwice ul. Tarnogórska,
Zgodnie z protokołem  kontroli. Zastrzeżeń nie stwierdzono. od 20-05--2021r do 21-05-2021r 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Boenisz-Wasyliszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 09:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Wasyliszyn
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 10:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16 10:07:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »