ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące czyszczenie i przegląd separatorów wraz z ich osadnikami na terenie Miasta Gliwice
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty budowlane w zakresie remontów urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych a także, robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice i Zbrosławice” - znak sprawy R01/21/2021.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wodociągu wzdłuż projektowanej drogi od ul. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej w Gliwicach”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Hali nr III przy ul. Rybnickiej 47” - R01/18/2021
Status zamówienia
w toku
Załączniki