ZARZĄD

Iwona Lukowicz-Fojt - Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jachymska - Członek Zarządu

Do obowiązków Zarządu należy reprezentowanie Spółki, bieżące kierowanie Spółką,  prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, zarządzanie jej majątkiem oraz działalnością obszaru księgowo-finansowego, opracowywanie planów strategicznych oraz prowadzenie spraw Przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi.

 

Rada Nadzorcza

Piotr Wieczorek - przedstawiciel Wspólników

Krystyna Madejska-Karbownik - przedstawiciel Wspólników

Jacek Pałka - przedstawiciel Wspólników

Joanna Ćwikła - przedstawiciel pracowników

Lucjan Lamch - przedstawiciel pracowników