INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


Podstawa prawna tworzenia BIP:

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


BIP składa się z:

1) Menu podmiotowego zawierającego przejścia do:

- Strona główna – z kontaktem

- Władze spółki

- Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

- Kompetencje Rady Nadzorczej

- Kompetencje Zarządu

- Przedmiot działalności

- Księga udziałów

- Podstawa prawna funkcjonowania

- Umowa spółki

- Struktura organizacyjna

- Majątek spółki

- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

- Ewidencje, rejestry, archiwa

- Przetargi

2) Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu)  zawierającego:

- Ostatnie zmiany – informacje dotyczące zmian wprowadzany na Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

- Logowanie – moduł logowania dla administratora,

- Polityka prywatności – informacje o polityce prywatności

- Informacje nieudostępnione

- www.bip.gov.pl

- instrukcja obsługi


3) Okno głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP;