INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Informacje nieudostępniane w biuletynie

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej należy wniosek  dostarczyć osobiście, faxem lub pocztą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. zobacz kontakt.