ZARZĄD

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Iwona Lukowicz-Fojt

Absolwentka Akademii Rolniczej im. Hugo Kołłątaja w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W 1999 uzyskała uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa w spółkach handlowych oraz certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Związana ze Spółką od początku jej istnienia, swoją karierę zawodową rozpoczęła w Spółce w 1999 roku pełniąc funkcję Głównego Księgowego. Już po kilku miesiącach Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa powołana została na stanowisko Członka Zarządu-Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przez te wszystkie lata miała swój znaczący udział w realizacji najważniejszych projektów gliwickiego przedsiębiorstwa, strategicznych dla gospodarki wodno-ściekowej miasta, począwszy od budowy Centralnej Oczyszczalni ścieków w 2001 r. poprzez projekty budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji infrastruktury technicznej o wartości 355 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN. W 2003 roku została Pełnomocnikiem Beneficjenta Końcowego ds. Realizacji Projektu „Modernizacja gospodarki Ściekowej w Gliwicach”.Odpowiadając za realizację polityki finansowej spółki, przyczyniła się do obecnego sukcesu PWiK, które jest jednym z najlepiej funkcjonujących miejskich przedsiębiorstw oraz zdobywa uznanie w całym kraju. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystała podczas prowadzenia największej inwestycji ostatnich lat w Gliwicach, jako Menadżer Projektu odpowiedzialnego za budowę obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice”, za co została uhonorowana w 2017 r. nagrodą „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

Znajomość języków: bardzo dobra rosyjski, angielski.

Członek Zarządu
dr Katarzyna Jachymska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji - doktor nauk prawnych. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka programu MBA prowadzonego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie w korporacji międzynarodowej w sektorze automotive wniosła w 2004 r. do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – początkowo jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekty unijne, następnie jako Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju oraz Prokurent. W sierpniu 2016 roku objęła stanowisko Członka Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Zaangażowana w rozwój Spółki w obszarze wdrażania funduszy europejskich kluczowych projektów inwestycyjnych dla gospodarki wodno-ściekowej miasta Gliwice. Prowadziła i uczestniczyła w projektach związanych ze strategicznymi dla działalności Spółki obszarami, jak np. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 355 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN i innych przedsięwzięciach. W latach 2013-2016 Dyrektor Projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach” - Arena Gliwice - o wartości 400 mln PLN.

Znajomość języków: biegle angielski, włoski.